Affärsidé


  • Att vara attraktiv på marknaden både kvalitet och personmässigt, så att nya affärsmöjligheter ges.
  • Att utföra våra arbeten så att kundernas krav uppfylls.
  • Att vara ett öppet, kreativt företag med korta beslutsvägar, alla medarbetare skall ha ett kundansvar inom satta ramar.