Välkommen till Hydrus VVS

Vad gör Hydrus VVS?

Vi utför rörarbeten inom dessa områden:

Affärsidé

Vår affärsidé är att vara attraktiv på marknaden, både kvalitet- och personmässigt så att nya affärsmöjligheter ges.

Också att utföra våra arbeten så att kundernas krav uppfylls.

Vi strävar också för att vara ett öppet och kreativt företag med korta beslutsvägar. Alla medarbetare skall ha ett kundansvar inom satta ramar.

Kvalitetspolicy

Hydrus VVS AB ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntingar på varje uppdrag eller produkt beträffande avtalat innehåll och leveranstid

Konkret innebär policyn:

Genom att ha en öppen och ärlig dialog genom alla led skall vi göra rätt från början, detta skall leda till att kunden erhåller det vi avtalat om.

Miljöpolicy

Hydrus VVS AB har följande riktlinjer för sin allmänna miljöpolicy:

Att aktivt verka för att ha en öppen dialog mellan de olika inblandade leden i våra vvs-åtaganden, detta för att kunna installera miljövänliga material som gynnar både naturen och människan.

Vi skall följa de gällande miljölagarna och föreskrifter som finns samt kunna tillgodose kundernas behov.

Alla inom företaget skall vara väl insatta i miljöfrågor och de regler som finns, detta skall leda till att t. ex. källsortering skall vara en naturlig del i arbetet.

Är vi osäkra på något skall vi alltid fråga om råd och hjälp.