Historia

Hydrus VVS AB bildades 1994, vår organisation bygger på att alla är delaktiga och tar ett stort ansvar inom sitt arbetsområde. Härigenom har vi lyckats ta bort mellanleden och fått en kort beslutsgång med en ökad flexibilitet inför nya situationer.

Här följer ett urval av en del entreprenader mm. vi utfört de senaste tio åren:

Entreprenad Beställare
Kylanläggning ammoniak Lecora Vadstena Wester Kylteknik
Kylkonverteringar i olika fastigheter SAAB AB Linköping
Kylcentral 1 MW med distrubutionsledningar SAAB AB Linköping
Kylsystem för process ASM Foods Mjölby
Isvattensystem och processinstallationer ARLA Foods Linköping
VVS-installationer, kylsystem ICA Skärblacka
Kylcentraler Siemens Finspång Siemens
Process och kvävgasinstallationer National&Starch Chemical AB
Industrihotell Hårstorp 1:1 , Finspång SAPA AB
Kylcentral Wahlbecks Företagspark Rydell & Lemke
Kylcentral Akzo-Nobel , Gamleby Rydell & Lemke
Fjärrvärmecentral Hus 102 SAAB AB Linköping
Värme, kyla och gasinstallationer Hydraulverkstad Saab
Kylcentral hus 227 , Saab Linköping Rydell & Lemke
Skärvätskesystem bearbetningsmaskiner Huskvarna Jönköping
Skärvätskesystem i rostfritt Ljunghäll AB
Skärvätskesystem i rostfritt , hus 188 SAAB AB Linköping
Process och kylinstallationer för ny pastör ARLA Foods Linköping
Värmeåtervinningssystem Ljunghäll AB
Ombyggnad kylcentral Kv.Baggen Lindstens Fastigheter / Rydell&Lemke
Fjärrkylcentraler Kv. Dahlian och Dalmasen Lindstens Fastigheter / Rydell&Lemke
Återvinningssystem / kylsystem för luftkompressorer Arla Foods Linköping
Kylsystem SSAB SSAB / Kylanläggningar AB
Huvudpumpar värme för Saab Coor / Saab
Komfortkylsystem Arla Foods Linköping
Kylcentral Saab hus 123 Coor / Saab
Mediaförsörjningssystem för produktionsenheter , pastörer , steriltankar mm Arla Foods Linköping
Kylsystem för luftkompressorer mm FVV Rydell & Lemke
Kylbaffelsystem kontor mm Coor / Saab
Fjärvvärmeinstallationer Arla Foods Linköping
Fjärrvärmekonverteringar, Värmepumpsinstallationer Privata beställare
Kylsystem för mantelkylningar tankar mm Arla Foods Linköping
Kylinstallationer mm. Autoliv Linköping
Kyllager för produkt Arla Foods Linköping
Värmeanläggning/Värmepump för kontor-lager Handelsstål AB i Norrköping
Diverse kulvertläggnningar med både plast och stålkulvertar Diverse kunder
Ombyggnad Säteri mm med golvvärmesystem och värmepumpar Privata beställare
Rörsystem till kylmaskin 2 MW Arla Foods
Tillbyggnad processlokaler NCC
Installation av ångpanna 3000kg/h ASM
Ombyggnad ånga kondensatsystem ASM
Kylsystem via kyltorn 4 MW Arla Foods
Mediaförsörjning produktionsmaskiner Arla Foods, ASM
Värme och kylinstallationer Coor / Saab
Kylsystem, rostfria medialedningar Henkel
Media / process-installationer Arla Foods Linköping
Backup kylcentral Coor / Saab
Media / process-installationer ASM Foods Mjölby
Rostfritt skärvätskesystem till ca 40 st maskiner Strömsholmen Tranås
VVS-installationer mm. TOYOTA Mjölby
Industribyggnad Transport Trading
Processinstallationer Arla Foods Linköping
Fjärrkylcentral 600 KW Mjärdevi Coor / Link Prop