Kvalitetspolicy


Hydrus VVS AB ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag eller product beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

Konkret innebär policyn:

Genom att ha en öppen och ärlig dialog genom alla led skall vi göra rätt från början, detta skall leda till att kunden erhåller det vi avtalat om.