Miljöpolicy

Hydrus VVS AB har följande riktlinjer för sin allmänna miljöpolicy:
  • Att aktivt verka för att ha en öppen dialog mellan de olika inblandade leden i våra vvs-åtaganden, detta för att kunna installera miljövänliga materiel som gynnar både naturen och människan.
  • Vi skall följa de gällande miljölagarna och föreskrifter som finns samt kunna tillgodose kundernas behov.
  • Alla inom företaget skall vara väl insatta i miljöfrågor och de regler som finns, detta skall leda till att tex källsortering skall vara en naturlig del i arbetet.
  • Är vi osäkra på något skall vi alltid fråga om råd och hjälp.